Call Now 0999 997 7995

Monday, 7 June 2021

Handog ng Pag-IBIG Fund sa manggagawang Pilipino

 Handog ng Pag-IBIG Fund sa manggagawang Pilipino! Exclusive offer sa lahat ng Pag-IBIG Fund members*. 

Sa halagang P120 lang, makakakuha ka ng Lockton Kaagapay Program - isang 8-benefit micro-insurance package na naghahatid ng dagdag-proteksyon at benepisyo laban sa:

• Motorcycle accident

• Accidental death

• Accidental disablement

• Fire or lightning

• Natural death

• Unprovoked assault

• Hospitalization

Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa www.kaagapayprogram.com. 

*Initially available to members with a Pag-IBIG Loyalty Card or Pag-IBIG Loyalty Card Plus. 

Upang malaman kung paano makakakuha ng Pag-IBIG Loyalty Card Plus, bumisita lamang sa www.pagibigfund.gov.ph/loyaltycardPlus/

0 comments:

Post a Comment